Miru Cô đồng nghiệp xinh đẹp dáng ngon và anh chàng may mắn. Mẹ kiế, dù có chợ mắt một át, ta cũng không để ngươi sống yên ổn đâu, đồ ma. Trường ong đã rất thiếu thận trọng khi nghe nói một người đn ông có thể đối xử ới một người hụ nữ xinh đẹ nóng nảy như ian như ậy. anh ấy có hải đn ông không Tuy nhiên, ì nghĩ rằng đó thứ m chỉ một cặ đôi mới có thể nhìn thấy nên anh không có trường ực no để nói đến. ý ăn Cường cau my. , không nói gì. ương Bảo Hoa bước ra chửi rủa, khi nhìn thấy ý ăn Cường iền giật mình nói Xiukai, ngươi muốn cái gì ở ta Trường ong nhìn ương Bảo Hoa, ậ tức thất ọng. ương Bảo Hoa ny chỉ một người đn ông trung niên bình thường. ẻ ngoi tính khí của anh ta không hề nịnh nọt chút no, anh ta cực kỳ thô tục. Thật sự không đáng để một người đn ông như ậy có được một người hụ nữ xinh đẹ như ậy. , i Wenqiang trực tiế nêu ý định của mình, nói Chúng tôi quyết định thuê hai ngọn đồi chuẩn bị xây dựng một nh máy trên sn đậ úa bỏ hoang bên ngoi ng. Xây dựng nh máy Đúng ậy, chúng tôi dự định thnh ậ một xưởng gia ị thuê ao động trong ng m iệc. Điều ny sẽ m giảm tình trạng thiếu ao động trầm trọng trong ng cũng củng cố nền kinh tế của ng. ương Bảo Hoa sống ở nước ngoi nhiều năm, biết nhiều tên ng hơn người thường.

Cô đồng nghiệp xinh đẹp dáng ngon và anh chàng may mắn

Cô đồng nghiệp xinh đẹp dáng ngon và anh chàng may mắn